הקייצת

27/07/2014 12:52

החניכים המהממים עם המדריכים המעלפים בקייצת- יום פתיחת הקייצת, יום ספורט, יום טיול.