ביקורת

ועדת ביקורת | עדכון אחרון:  11/05/2021 10:58

ייעוד ועדת ביקורת:  לבקר את פעילות האגודה והישוב

חברי הועדה:

 • צביקה אייזנברג (יו"ר)   zvikalaw@gmail.com            054-6664214
 • שחר נויימן                   054-2197634 shahar.noyman@gmail.com
 • צפרא רז                      052-8888522                zafrar@gmail.com
 • אבי לוי                        058-4624069            korat.avi@gmail.com
 • יואל שדה                    050-6272515          yoelsadeh@gmail.com
 • פעולות ועדת ביקורת
  • בדיקת פניות חברים: הועדה תטפל בפניות חברים בנוגע לקובלנה כנגד תיפקוד ועדה ולא קובלנות כלליות ואו הצעות שיפור. הפניה תטופל רק לאחר שהחבר/ה פנו קודם לוועד ההנהלה ולא קיבלו מענה כראוי.
  • לבקר את פעילות האגודה השיתופית (היישוב) דרך בקרת הועדות
  • לבקר את הוועד המקומי (כזרוע ביצועית של המועצה האזורית משגב)
  • פיקוח על יישום החלטות הוועדות
  • שמירה על טוהר המידות
  • תיפקוד כפיקוח וביקורת ללא תפקיד ביצועי, שיפוטי או בורר
  • בקרה על תקציב היישוב